הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון מס' 10)(הרחבת סעדים), התשע"ב-2011

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק מטעם הכנסת המבקשת לתקן את חוק איסור לשון הרע, בין היתר בדרך של הגדלת שיעור הפיצוי ללא הוכחת נזק (300,000 ש"ח/600,000 ש"ח). כן מוצע להטיל חובה על אמצעי תקשורת ואתרי אינטרנט לאפשר לנפגעים מלשון הרע לפרסם תגובה בתוך זמן סביר. ההצעה מגלמת בתוכה את הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - אי ייחוד העילה והוספת סעדים), התש"ע-2010.