הצעת חוק שימוש בדואר אלקטרוני בגופים ציבוריים, התשע"א-2011

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק פרטית [פ/3280/18] של חברי הכנסת אורי אריאל, דב חנין ומאיר שטרית, המבקשת לקבוע כי כל תקשורת רשמית בכתב בין גורמים בתוך גוף ציבורי, או בין גופים ציבוריים שונים, תתבצע באמצעות דואר אלקטרוני.