חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 45), התשע"א-2010

אולי יעניין אותך גם

תיקון לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, הקובע כי בעל רישיון יאפשר, לבקשת מנוי, חסימה של שירותי קבלה או שליחה של מסרונים.