הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - אי ייחוד העילה והוספת סעדים), התש"ע-2010

הצעת חוק פרטית [פ/2584/18] של חברי הכנסת יריב לוין, זבולון אורלב, אנסטסיה מיכאלי וישראל חסון, המבקשת לתקן את חוק איסור לשון הרע, בין היתר בדרך של הגדלת הפיצוי הסטטוטורי ל- 300,000 ש"ח. בנוסף, מבקשת ההצעה לאפשר לנפגע או לנציגו להוסיף את תגובתו המלאה לפרסום הפוגעני, באמצעי התקשורת או באתר האינטרנט בו פורסם.