הצעת חוק הנגשת מוקדי פניות חירום לחירשים ולכבדי שמיעה באמצעות שיחוח ומסרון, התש"ע-2010

הצעת חוק פרטית [פ/2237/18] של חבר הכנסת אורי אורבך, המבקשת לחייב גופים המפעילים מוקדי חירום לאפשר פנייה למוקדים באמצעות מסרונים או הודעות אינטרנטיות (chat), בכדי להקל על חירשים וכבדי שמיעה לפנות למוקדי החירום באופן עצמאי. הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-17 על-ידי חבר הכנסת יורם מרציאנו [פ/3658/17], ובכנסת ה-18 על-ידי חבר הכנסת יואל חסון [פ/2236/18].