הצעת חוק חובת דיווח, עדכון והתראה על קטעי דרך מסוכנים במכשיר ניווט לוויני, התש"ע-2010

הצעת חוק פרטית [פ/1987/18] של חבר הכנסת חיים אמסלם ואח', האוסרת על מכירת ושיווק תוכנת ניווט, אלא אם עודכנו וסומנו בה רשימת הדרכים המסוכנות שמפרסמת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים והיא כוללת מנגנון התראה אודות חישוב מסלולי ניווט הכוללים נסיעה בדרכים מסוכנות.