נייר עמדה ונוסח מוצע לתקנות מכוח חוק הגנת הפרטיות, לעניין אבטחת מידע במאגרי מידע