הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - יידוע לקוחות בדבר אתרים פוגעניים ברשת האינטרנט ואפשרויות ההגנה מפניהם), התשס"ט-2009

הצעת חוק פרטית [פ/456/18] של חה"כ אלכס מילר ואח', לפיה יידרשו ספקיות האינטרנט ליידע את לקוחותיהן אודות אתרים פוגעניים והאפשרות להתגונן מפניהם. ההצעה זהה להצעת חוק שהניח חה"כ מילר על שולחן הכנסת ה-17.