הסכם קיבוצי כללי - פרטיות במערכות מחשב

הסכם קיבוצי כללי בין ההסתדרות הכללית לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, המסדיר את פרטיות העובדים בשימוש במערכות מחשב ואת זכות המעסיק לנטר את פעילותם.