תזכיר חוק תעודת זהות, מסמך נסיעה ומאגרי מידע ביומטרים, התשס"ח-2008