חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008

אולי יעניין אותך גם

תיקון לחוק התקשורת, האוסר על משלוח דואר זבל בדמות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מסרים קצרים ושיחות באמצעות מערכות חיוג אוטומטיות. התיקון תקף מיום 1.12.2008, שישה חודשים לאחר פרסומו ברשומות.