הצעת חוק העונשין (תיקון - פרסום פוגע ברשת האינטרנט), התשס"ו-2006

הצעת חוק פרטית [פ/207/17] של חה"כ אורי אריאל, המבקשת להטיל את העונשים הקבועים בחוק העונשין ביחס לפרסום פוגע בשלטי חוצות, גם למפרסמים ברשת האינטרנט (ההצעה הוגשה בנוסח זהה גם במסגרת הכנסת ה-16 פ/4035/16).