הצעת חוק פרסום ברשת האינטרנט ובדואר אלקטרוני, התשס"ו-2005

הצעת חוק פרטית [פ/4013/16] של חה"כ אראלה גולן, מלי פולישוק-בלוך ואח', המבקשת לאסור על "פרסום מזיק" באמצעות רשת האינטרנט ודואר אלקטרוני.