הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - מניעת פניות בלתי מוזמנות), התשס"ד-2004

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק פרטית [פ/2757/16] של חה"כ רומן ברונפמן, המבקשת לאסור פניות בלתי מוזמנות לאדם, לרבות באמצעות הפקסימיליה, הטלפון, הדואר האלקטרוני או תקשורת אינטראקטיבית.