ת"צ 19819-08-21 רז נ' בן זיקרי ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מתוגמלת מייצוגית ספאם (החלטה, שלום חיפה, השופטת הדס שכטר ישראלי, 2.5.2024):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבים מפרים את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחו דברי פרסומת ללא הסכמת הנמענים ותוך הפרת הדרישות הצורניות הקבועות בחוק. המשיבים דחו את טענות המבקש וטענו כי המשיבה 2 שלחה דברי פרסומת כדין, ורק לנמענים שהסכימו לכך. בעקבות הליך גישור הגישו הצדדים את בקשת ההסתלקות.

המשיבים התחייבו כי הסדירו את הדרוש וכי משלוח דברי פרסומת נעשה כיום בהתאם לחוק התקשורת. הצדדים הסכימו כי המשיבה 2 תעמיד לרשות הנמענים ברשימת התפוצה שלה קישורים לצפייה, ללא עלות, בקורס אונליין יעודי ומצולם, סרט הדרכה ו-Webinar בנושא ספאם שיצר המבקש, המיועד לבעלי עסקים ואנשי שיווק, וכן טופס רישום ייעודי.

נפסק: יש לאשר את ההסתלקות בנסיבות בהן תוקן הדרוש. אין תועלת ממשית בהמשך ניהול ההליך נגד המשיבים שתיקנו את הדרוש והפסיקו את הפעילות המפרה לכאורה. הבקשה הוגשה בשלב מקדמי של ההליך וסיום ההתדיינות בשלב זה הוא יעיל ויש בו לשמור על אינטרס הציבור, בשים לב לכך שההסתלקות אינה יוצרת מעשה בית דין לחברי הקבוצה. דומה שבקשת האישור אכן מגלה עילה לכאורה. ביהמ"ש קיבל את המלצת הצדדים כי בקשת האישור תימחק; תובענת המבקש תידחה וישולם למבקש גמול בסך 18,500 ש"ח ושכר טרחה לבא כוחו בסך של 43,184 ש"ח. הסכומים שהוסכמו אינם חורגים מאמות מידה זו, הגם שהם מצויים ברף הגבוה. הבקשה התקבלה.