ת"צ 21117-09-22 תמיר נ' שופמיינד בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט גיא שני):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה שיגרה לו ולנמענים נוספים הודעות פרסומת, תוך הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הצדדים הגיעו להסכמות בדבר הסתלקות מתוגמלת, על רקע האירועים החריגים במדינה ולאור שאיפת הצדדים שלא להכביר ריב ומדון. כן הובאה בחשבון העובדה שהמשיבה אינה פעילה עוד.

נפסק: בהתחשב במכלול הנסיבות, בקשת ההסתלקות, שאינה יוצרת מעשה בית דין, היא סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות. יש לאשר את ההסתלקות, למחוק את בקשת האישור ולדחות את תביעתו האישית של המבקש. יש מקום לאשר את סכומי הגמול ושכר הטרחה שהמליצו הצדדים, שאינם גבוהים (גמול של 2,000 ש"ח למבקש ו-8,000 ש"ח לב"כ). כמו כן תשפה המשיבה את המבקש על האגרה.