רע"א 1810-04-24 מרכז השייקים של סחוט בע"מ נ' קרוננברג

אולי יעניין אותך גם

דחיית בקשה לעיכוב הליכים לאחר אישור ייצוגית ספאם, ועד להכרעה בבר"ע (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת מיכל עמית-אניסמן):

העובדות: בקשת המבקשת לעיכוב ביצוע ההליכים נגדה, עד להכרעה בבקשת רשות הערעור שהגישה על החלטת ביהמ"ש השלום בת"א [ת"צ 24688-11-21]. ביהמ"ש השלום אישר לנהל תביעה שהגיש המשיב נגד המבקשת כתביעה ייצוגית על הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקשת טענה כי אי-היעתרות לבקשת רשות הערעור, וכפועל יוצא גם לבקשה לעיכוב הליכים, יגרור אותה לניהול הליכים יקרים ומתישים, שיביאו לקריסתה.

נפסק: אין מקום להיעתר לבקשה לעיכוב ההליכים עד להכרעה בבקשת רשות הערעור. כלל הוא כי בעל דין שזכה בהליך זכאי לממש את פירות זכייתו, ואין בהגשת ערעור או בקשת רשות ערעור על פסק דין כדי להצדיק את עיכוב ביצועו, וזאת בכפוף למבחנים שנקבעו בפסיקה, הנסובים על מאזן הנוחות וסיכויי הערעור. לעניין הסיכויים, התובענה היא בשל משלוח דברי פרסומת ללא קבלת אישור מפורש מהמשיב. המבקשת הודתה בהליך קמא כי כל מי שנרשם לאתר המבקשת צורף לרשימת תפוצה, בין אם ביקש לקבל דברי פרסומת ובין אם לאו. נדבך מרכזי בהחלטת האישור הוא העובדה כי המבקשת עצמה הודתה בהפרת החוק ואין מחלוקת באשר לעצם ההפרה. שעה שעל פני הדברים הסיכוי לקבלת בקשת רשות ערעור אינו גבוה, הרי שדומה כי אין מקום להורות על עיכוב ביצוע ההחלטה. 

לעניין מאזן הנוחות, המבקשת צירפה מסמכים המלמדים כי לכאורה מצבה הכלכלי בכי רע, וכי מאזנה הינו הפסדי. המשיב לא סתר טענות אלו. בהינתן כי המשיב לא הציג מהו הנזק שייגרם לו ככל שתתקבל הבקשה וההליכים יעוכבו, אין אלא לקבל את טענת המבקשת באשר למצבה הפיננסי. אולם בכך אין די כדי להביא לעיכוב ההליך בביהמ"ש קמא. ברי כי החלטה המאשרת ניהול תובענה כייצוגית טומנת בחובה הוצאות כספיות משפטיות נוספות, אשר יכול ואינן מועטות, ונדרשות לניהול ההליך לגופו. יחד עם זאת, הוצאות אלו שהן בבחינת "נזק כלכלי" עבור המבקשת, שלכאורה מטות את מאזן הנוחות לכיוונה, אין בהן די כשלעצמן כדי להביא לעיכוב ההליכים. מדובר ב"נזקים" שהם תוצר לוואי טבעי לעצם ההחלטה המאשרת בקשה לניהול תובענה כייצוגית. אין בכך לגרוע מזכות המבקשת, בבוא העת, לעתור לחיוב המשיב בהוצאות אותן נדרשה להוציא במסגרת ההליך. 

ניהול יעיל של ההליך המשפטי מחייב לאפשר את קידום ההליך קמא ככל הניתן וכל עוד לא ניתנה החלטה אחרת. היבטי יעילות דיונית תומכים במסקנה לפיה אין מקום לעכב את ההליכים בבית המשפט קמא. הבקשה נדחתה.