ת"צ 28136-08-23 רזק נ' אור אלום בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסתלקות מבקשה לאישור ייצוגית בתחום הנגישות (פסק-דין, שלום עכו, השופטת אביגיל זכריה):

העובדות: בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגיש המבקש נגד המשיבה, ללא פסיקת גמול למבקש ושכר טרחה לבא-כוחו, וזאת בעקבות פסה"ד שניתן בעניין אביב בית השקעות [ת"צ 52621-07-23]. בבקשת האישור טען המבקש להפרת הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013.

נפסק: בהינתן שפסק הדין מייצר מעשה בית דין כלפי הצדדים לו בלבד, אין יתרון ותועלת ממשיים בהמשך ניהול ההליך נגד המשיבה. יש קושי לקבוע כי הבקשה על פניה גילתה עילה לכאורה, לא כל שכן בשים לב לסכום שהוערך ביחס לקבוצה, שלא ברור על מה התבסס. גם התועלת הצומחת לציבור או לקבוצה כתוצאה מההליך היא זניחה יחסית. נושא ריענון נהלי נגישות, מבלי לזלזל בחשיבותו, ספק אם הוא הטבה לקבוצה. גם ההטבה הגלומה לכאורה במתן הנחה מסוימת לפרק זמן קצר היא זניחה יחסית. הבקשה התקבלה.