ת"ק 34528-06-23 גורביץ נ' מכבי שירותי בריאות

אולי יעניין אותך גם

אין בדין כדי לסייע לתובעת בנוגע למסרונים ששלחה לה קופת החולים שלה (פסק-דין, תביעות קטנות נוף הגליל-נצרת, הרשם סולימאן עאמר):

העובדות: התובעת היא חברה בקופת החולים הנתבעת. לטענתה במשך למעלה משנה שלחה לה הנתבעת 20 מסרונים הכוללים תכנים שונים, לרבות ברכות לחג והזמנות לבצע חיסונים ובדיקות. התובעת טענה כי פנתה לנתבעת וביקשה להפסיק את משלוח ההודעות, אך ללא הצלחה. הנתבעת טענה כי בעקבות תקלה טכנית המשיכה התובעת לקבל מסרונים וכי מדובר בהודעות שירות בלבד, שסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לא חל עליהן. 

נפסק: התביעה נדחתה. בתביעתה לא פירטה התובעת מכוח איזה דין היא עותרת לקבל פיצוי. התובעת טענה כי ההודעות מטרידות אותה בניגוד לחוק הגנת הפרטיות. סעיף 2 לחוק קובע, בין היתר, כי פגיעה בפרטיות היא: "הטרדה אחרת". ביהמ"ש העליון קבע כי יש לקרוא את התיבה "הטרדה אחרת" על רקע הרישא לסעיף, שעניינה "בילוש או התחקות" אחר אותו האדם. קיים קושי ממשי לראות במסרונים משום בילוש או התחקות, לא לפי פרשנות מילולית של תיבות אלה וגם לא לפי פרשנות תכליתית אחרת. צודקת הנתבעת כי אין לראות בהודעות משום "דבר פרסומת" לצורך סעיף 30א לחוק התקשורת. אין בהן מסר מסחרי המעודד את התובעת לרכוש מוצר או שירות, או להוציא כסף. קשה לקבל את הסבר הנתבעת, כי התובעת המשיכה לקבל את ההודעות בשל תקלה טכנית, שטיבה לא הוסבר, נוכח בקשותיה ופניותיה השונות של התובעת להפסיק לשלוח לה הודעות ולאחר שנענתה מספר פעמים כי פניותיה טופלו. היה מקום להתייחס יותר ברצינות לפניות התובעת.