ת"צ 34950-09-23 אליהו נ' ראמפה ערוצים בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסתלקות מתוגמלת מייצוגית ספאם (פסק-דין, שלום ראשל"צ, השופטת כרמית בן אליעזר):

העובדות: בקשה לאישור הסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תביעה ייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה הפרה את חוק הספאם [סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982], בכך ששיגרה דברי פרסומת ללא הסכמת הנמענים. בבקשת ההסתלקות המשיבה התחייבה להקפיד על משלוח דברי פרסומת רק בהתאם להוראות חוק התקשורת ולפעול לחידוד נהליה הפנימיים לעניין יישום הוראות החוק. 

נפסק: יש להיעתר לבקשה. משהתחייבה המשיבה להסדיר את התנהלותה בהתאם להוראות החוק, ובהתחשב בנימוקים הבקשה שהם סבירים וראויים, אין עילה שלא לאשר את הבקשה. ההסתלקות אינה מעשה בית דין, כך שאין היא חוסמת את חברי הקבוצה (למעט המבקש) מהגשת תביעה אישית ככל שימצאו לנכון. בקשת האישור נמחקה ותביעתו האישית של המבקש נדחתה.