ע"א 7562/23 פלונית נ' פלוני

אולי יעניין אותך גם

קשרי חברות בפייסבוק אינם מקימים עילה לפסלות שופט (פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופט עוזי פוגלמן):

העובדות: ערעור על החלטת ביהמ"ש לענייני משפחה בב"ש שלא לפסול עצמו מלדון בעניינה של המערערת [תלה"מ 19551-06-22]. הצדדים הם בני זוג לשעבר, המנהלים הליך בביהמ"ש לענייני משפחה בעניין מקום מגוריה של ביתם הקטינה. בבקשת הפסלות טענה המערערת כי למותב היכרות אישית עם באות כוחו של המשיב, ובני זוגן, הבאה לידי ביטוי, בין היתר, בחברות בפייסבוק ובסימון "לייקים" על פרסומים. ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את בקשת הפסלות וקבע כי לא מתקיים חשש ממשי למשוא פנים, וכי הבקשה נבעה מחוסר שביעות רצון המערערת מהחלטות שונות שהתקבלו בהליך. מכאן הערעור.

נפסק: דין הערעור להידחות. אמת המידה לפסילת שופט מלשבת בדין היא התקיימותן של "נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט". נסיבות אלו אינן מתקיימות. אין בעצם היכרות או קרבה של שופט לב"כ של בעל דין כדי להקים עילת פסלות, אלא יש לבחון כל מקרה לגופו, בשים לב לטיב ההיכרות ומכלול נסיבות העניין. אין לקבל את הטענה לפיה יש לקבוע כלל המורה כי די בעצם קיומם של קשרי חברות בפייסבוק כדי להקים עילת פסילה. המותב הבהיר כי הקשרים עליהם הצביעה המערערת אינם מבססים קרבה שיש בה כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים. המותב כלל לא היה מודע לקשר האמור בפייסבוק, ולאחר בירור עם בעלה של המותב הובהר כי אין מדובר בקשרי חברות של ממש.