ת"א 35870-10-22 טלזר 019 שרותי תיקשורת בינלאומיים בע"מ נ' הסתדרות הפועל המזרחי בישראל

אולי יעניין אותך גם

אין די שיועצת משפטית חברה בקבוצת WhatsApp כדי להחיל אוטומטית חיסיון על התכתובת בקבוצה (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת תמר אברהמי):

העובדות: תביעה בין חברת תקשורת לבין ארגון עובדים. התובעת טענה כי הנתבעת מפרה סימני מסחר רשומים שלה. בין הצדדים מתנהל הליך נוסף בביה"ד לעבודה. ההחלטה עוסקת במחלוקות בין הצדדים על השלמת ההליכים המקדמיים. מחלוקת אחת עסקה בשאלת החיסיון בנוגע למספר הודעות WhatsApp שהוחלפו בקבוצה בת 3 חברים, שאחת מהן היא היועצת המשפטית של הנתבעת. 

נפסק: אין מניעה לגלות את החומר. חיסיון עו"ד-לקוח יכול לחול גם בתכתובת WhatsApp. החיסיון חל במידה שווה על שיחה שהתנהלה בעת מפגש, בטלפון, דואר אלקטרוני או במדיום רלוונטי אחר [עניין היינץ - רע"פ 8873/07]. על הטוען חיסיון מוטל הנטל להוכיח את תנאיו. בעניין יעוץ משפטי, לא די בכך שמדובר בדברים ומסמכים שהוחלפו בין עו"ד ללקוח, אלא שעליהם להיות בעלי קשר ענייני לשירות המקצועי שניתן על ידי עוה"ד ללקוח. פרטים או מסמכים, שכשלעצמם אינם נוגעים לשירות המקצועי, אינם חוסים תחת כנפי החסיון רק משום שהוחלפו בין עו"ד ללקוחו. אין די בעובדה שיועצת משפטית היא אחת מחברי קבוצת WhatsApp כדי להחיל באופן אוטומטי חיסיון על כל התכתובת באותה קבוצה. זאת, גם בהנחה, שצירוף היועצת המשפטית לא נועד ליצור טענת חיסיון באופן מלאכותי. לא מדובר בתכתובת בעלת קשר עניני לשירות המקצועי שניתן על ידי עוה"ד ללקוח.