תאד"מ 8413-08-22 קריצ'בסקי ואח' נ' לוי ואח'

אולי יעניין אותך גם

תביעת ספאם, לרבות תשלום פיצוי מוסכם על הפרת הסכם פשרה בתביעה קודמת (פסק-דין, שלום ת"א, השופטת אפרת בוסני):

העובדות: הנתבעים הם בעלי עסק להדברת מזיקים. בשנת 2021 הגישו התובעים 1-4, נגד הנתבעים, תביעה בטענה למשלוח ספאם בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. ההליך הסתיים בפשרה. תביעה זו הוגשה שנה אחרי התביעה הראשונה ובה נטען כי הנתבעים שלחו דברי פרסומת שלא כדין לתובעים 5-6, והפרו את הסכם הפשרה בתביעה הראשונה. הנתבעים טענו, בין היתר, כי הסכם הפשרה נועד להפיל אותם בפח וכי התובעים פועלים בחוסר תום-לב על-מנת להתעשר על חשבונם.

נפסק: דין התביעה להתקבל בחלקה. התובעים 5-6 - המסרונים שנשלחו לתובעים 5-6 הם דברי פרסומת שנועד לקדם עסק של הדברת מזיקים. פרטי בית העסק אינם מצוינים, בניגוד לדרישות הצורניות בחוק. הנתבעים לא טענו כי קיבלו את הסכמת התובעים 5-6. ניסיון התובעים להסתמך על המסרונים שנשלחו אליהם ונכללו בתביעה הראשונה, לתמיכת טענתם כי הנתבעים אחראים למשלוח המסרונים לתובעים 5-6, יש בו קושי. הנתבעים יפצו את התובע 5 ב-250 ש"ח ואת התובע 6 ב-750 ש"ח עבור שני מסרונים. בסכומים אלה יש איזון ראוי בין תכלית חוק התקשורת, הרתעה, אפקטיביות ומידתיות. אין לקבל הטענה להפרת חוק הגנת הפרטיות ול"הטרדה אחרת" לפי סעיף 2(1) לחוק הגנת הפרטיות. התובע לא טען שנשלח לו מסרון נוסף לאחר בקשת ההסרה, וביחס לתובע 5 נשלח מסרון אחד, שנה אחרי בקשת הסרה. התובעים לא הוכיחו הכבדה והטרדה מיוחדת בשל המסרונים. הטענה לקיומו של מאגר מידע אצל הנתבעים בניגוד לחוק, נטענה בעלמא ולא הוכחה.

התובעים 1-4: הנתבעים לא העבירו לתובעים 1-4 את פרטי המשווקים, המדוורים ומי שלקח חלק בהפצת דברי פרסומת, ואת מסמכי ההתקשרות עמם. בכך הפרו הנתבעים את התחייבותם בהסכם הפשרה. אין לקבל את טענת הנתבעים ביחס לחוסר הבנתם את הסכם הפשרה. חזקה על אדם החותם על מסמך כי הוא קרא את המסמך, הסכים לתכנו והיה מודע למשמעות ולתוצאות חתימתו. אם שגו התובעים בהערכת המשמעות הכלכלית של ההתחייבות שנטלו בפשרה, אין להם אלא להלין על עצמם. מדובר בפיצוי מוסכם שנקבע בהסכם פשרה שנחתם על רקע תביעה כספית בגין 7 הודעות פרסומת. במקום להתגונן ולשאת במשאבי זמן ועלות שבניהול הליך משפטי, הנתבעים העדיפו לחתום על פשרה במסגרתה שילמו פיצוי למחיקת התביעה, וכן הוסיפו ונטלו התחייבויות נוספות החורגות מהתביעה: התחייבות פני עתיד למשלוח דברי פרסומת בהתאם לחוק והתחייבות להצגת פרטי המשווקים והמדוורים - ולגביהן הסכימו שהפרת מי מהן תחייב אותם בתשלום פיצוי מוסכם. אין מקום להתערב בפיצוי מוסכם זה. הנתבעים ישלמו לתובעים 1-4 סך של 16,000 ש"ח. הנתבעים יישאו בהוצאות בסך 2,600 ש"ח.