ת"צ 75165-12-20 קולוף נ' AIRBNB, INC ואח'

אולי יעניין אותך גם

מי שמספקת את השירות בישראל היא Airbnb אירלנד, ולכן אין למבקש ולחברי הקבוצה יריבות מול המשיבה (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת לימור ביבי):

העובדות: בקשת המשיבה 1 להורות על ביטול היתר המצאה מחוץ לתחום המדינה. המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבות, מפעילות האתר Airbnb, שמקום מושבן בארה"ב ובאנגליה. בבקשת האישור טען המבקש להפרת חוק הגנת הצרכן והוראות דין נוספות על-ידי המשיבות, שעיקרן בכך שבשירות המקוון של המשיבות מוצגים מחירים לא סופיים, כך שלאחר ביצוע העסקה נדרשים לקוחות מישראל להוסיף תשלום עבור מע"מ.

המבקש הגיש בקשה קודמת להיתר המצאה, לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, שהתקבלה, אך ביהמ"ש העליון קיבל בקשת רשות ערעור של המשיבות [רע"א 6866/21] וקבע כי על המקרה חלות תקנות סדר הדין האזרחי הישנות, וכי המבקש רשאי להגיש את בקשתו מחדש לפי תקנות אלה. המבקש הגיש בקשה נוספת להתיר המצאה מחוץ לתחום המדינה, לפי תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, של כתבי הטענות בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. ביהמ"ש קיבל את בקשת המבקש וקבע כי על חברה בינלאומית המשווקת את מוצריה ברחבי העולם, לצפות שביום מן הימים תיתבע לדין באחת מן הארצות שאליהן שיווקה את מוצריה.

נפסק: דין הבקשה להתקבל. יש לקבל את טענת המשיבה כי היא אינה הישות המשפטית עמה מתקשרים לקוחות האתר בחוזה, המספקת את השירות למשתמשים מישראל, אלא Airbnb Ireland, ומשכך אין יריבות בין המשיבה לבין המבקש ויתר חברי הקבוצה. נוכח היעדר היריבות בין המבקש למשיבה, הרי שבקשת האישור אינה מגלה כל עילת תביעה נגד המשיבה וכן לא עומדת למבקש עילת המצאה מכוח תקנה 500 לתקנות הישנות נגד המשיבה. בשים לב להוראות ההברורות של תנאי השימוש בשירות (ToS), בקשת ההמצאה (ובקשת האישור) מבוססת על ההנחה השגויה לפיה המשיבה היא המספקת שירותים למשתמשי הפלטפורמה בישראל וכי מתקיימים יחסים חוזיים בין המשיבה לבין המבקש ויתר חברי הקבוצה. על פי ההסכם, Airbnb Ireland היא המספקת שירותים ותמיכה למשתמשי הפלטפורמה בישראל ולא המשיבה. פועל יוצא מכך הוא שאין יריבות בין המשיבה למבקש ויתר חברי הקבוצה – כולם משתמשים מישראל. אין בכיתוב בתחתית האתר כדי לסייע למבקש. מדובר בסימן © שהוא סימן בינלאומי המתייחס לזכויות יוצרים ומלמד אך על כך שהמשיבה היא הבעלים של הנכסים המוגנים בזכויות יוצרים באתר. הבעלות של המשיבה על שם המתחם (דומיין) ועל הנכסים המוגנים בזכויות יוצרים באתר, אין בה כדי להוכיח כי המשיבה היא "מפעילת האתר" וקל וחומר שאין בה כדי ליצור, יש מאין, התקשרות חוזית בין המשיבה לבין המבקש ויתר חברי הקבוצה או חובות חוקיות כלשהן.