ת"צ 8937-04-22 בשן נ' פלאפון תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

נדחתה בקשת פלאפון לדחות על הסף ייצוגית ספאם (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופטת יעל מושקוביץ):

העובדות: בקשת המשיבה (פלאפון) לסילוק על הסף של בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהמבקש הגיש נגדה. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה שלחה ללקוחותיה הודעות פרסומת בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה כי היא פועלת כדין וכי לא מתקיימים התנאים לאישור התובענה כייצוגית. בבקשת הסילוק טענה המשיבה כי יש לדחות את בקשת האישור על הסף מחמת מעשה בית דין, שכן הקבוצה בשמה הוגשה בקשת האישור נכללת בקבוצה שהוגדרה בבקשה ייצוגית אחרת (ענין הס). המבקש חלק על כך.

נפסק: מחיקה על הסף היא סעד קיצוני וחריג, הניתן במשורה ורק מקום בו ברור כי המבקש לא יוכל לקבל סעד אף אם יוכיח את מלוא עילות תביעתו וכן את מלוא עובדות כתב התביעה. בכל הנוגע לסילוק על הסף של בקשות לאישור תובענה ייצוגית, נוהגים בתי המשפט ביד קפוצה שבעתיים ועושים כן רק מקום בו מועלית טענת הגנה שניתן להכריע בה בקלות יחסית או כאשר יש בה בכדי לשמוט את הקרקע תחת בקשת האישור כולה. לשון פסה"ד בענין הס יכול לבסס את עמדת המשיבה, לפיה חברי הקבוצה כלולים בהסכמת הצדדים וכי פסה"ד חל עליהם, אלא שלא ניתן לדחות כליל ועל הסף את טענת המבקש, לפיה, לשון הסעיף הרלבנטי סובלת אף פרשנות שונה. התנהלות המשיבה, מבססת, לכל הפחות, את הצורך בבחינה עובדתית של טענת המבקש לפיה פסה"ד בענין הס אינו חל על הקבוצה, וזאת תחת סילוקה של בקשת האישור על הסף. הבקשה נדחתה.