ע"א 59414-07-22 מגזינט אסטרטגיה שיווקית בע"מ ואח' נ' זליגר

אולי יעניין אותך גם

הנטל של גוף חדשות מקומי להוכיח הפרה תמימה הוא מוגבר (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט יעקב שפסר):

העובדות: ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש השלום ברחובות [ת"א 3421-12-19], שחייב את המערערים לשלם למשיב, צלם עיתונות, פיצוי בסך 45,000 ש"ח עבור הפרת זכות יוצרים וזכות מוסרית בתמונה שצילם. המערערים פרסמו את התמונה באתר Ashdodnet שבבעלות המערערת (מו"ל של רשת אתרי מקומונים). המערער הוא העורך הראשי של האתר. ביהמ"ש קמא קבע כי התמונה היא יצירה מקורית שיש בו זכויות יוצרים; כי יש לייחס אחריות אישית למערער כמי שאחראי על התכנים באתר; כי למשיב מוקנית זכות היוצרים והזכות המוסרית בתמונה; כי אין מדובר ביצירה מוזמנת; כי המערערים הפרו את זכויות המשיב בתמונה; וכי לא עומדת למערערים הגנת המפר התמים או השימוש ההוגן. מכאן הערעור.  

נפסק: יש להורות על דחיית הערעור. המערערים מלינים בעיקר על הקביעה כי לא עומדת להם הגנת "המפר התמים" וכי לא ניתנה להם הרשאה לשימוש בתמונה. הגנת המפר התמים נועדה למי שלא ידע ולא חשד כלל בקיומה של זכות יוצרים ביצירה בה נעשה שימוש. עניין הסעיף בפטור מאחריות למפר ישיר, חרף משטר האחריות המוחלט שקבוע בחוק זכות יוצרים. אין די בחוסר ידיעת הדין ובהיעדר ידיעה ביחס להפרה. על המפר להוכיח גם ש"לא היה עליו לדעת" על הזכויות ביצירה. המערערים לא הרימו את הנטל הכבד המוטל עליהם להוכיח שלא ידעו שיש זכות יוצרים בתמונה. ההיפך הוא הנכון. המערערים ידעו כי קיימות זכויות יוצרים ביצירה. לאור מיהותם של המערערים, גוף חדשות תקשורתי מקומי, הנטל המוטל עליהם להוכחת הפרה תמימה הוא מוגבר. הקביעה כי לא הוכח כי למערערים ניתנה הרשאה מפורשת, או מכללא, להשתמש בתמונה, היא נכונה ואין להתערב בה. עצם העלאת התמונה לאתר לצורך שימוש בכתבה קודמת באתר "mynet רחובות" אינה התנהגות המעידה על הרשאה כוללת להשתמש בתמונה לכל מטרה שהיא ללא הגבלה, והאפשרות הטכנולוגית "לשלוף" את התמונה מהאתר על ידי הכתב אינה מקנה הרשאה ברורה לשימוש בה. המערערים יישאו בהוצאות בסך 10,000 ש"ח.