ת"א 3421-12-19 זליגר נ' מגזינט אסטרטגיה שיווקית בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

הפרת זכויות יוצרים בצילום באתר רשת מקומונים (פסק-דין, שלום רחובות, השופטת אושרית הובר היימן):

העובדות: התובע, צלם עיתונות, טען כי הנתבעת, מו"ל של רשת מקומונים ומפעילת האתר Ashdodnet, הפרה את זכות היוצרים שלו ואת זכותו המוסרית. הנתבע 2 הוא העורך הראשי של האתר. התובע טען כי הנתבעים העתיקה לכתבה תמונה שצילם, בה מתועד שולחן ליל סדר בביתו של אדמו"ר, וזאת לצרכים מסחריים ותוך השחתתה. הנתבעים טענו, בין היתר, כי מדובר ברדיפת בצע, ביחס לתמונה ללא כל ייחוד, כי עומדת להם הגנת השימוש ההוגן, ועוד.

נפסק: דין התביעה להתקבל בחלקה. הנתבעים אינם חולקים על כך שהתמונה היא בגדר יצירה מקורית שהיא נושא לזכויות יוצרים. פרסום התמונה בוצע באתר הנתבעת 1 ועל ידי כתב מטעמה. האם יש לייחס אחריות אישית לנתבע 2 - העורך הראשי של אתר הנתבעת 1? התשובה חיובית. הנתבע 2 הוא נושא משרה בנתבעת 1 ובמסגרת תפקידו מאשר את התכנים באתר, לרבות פרסום התמונה שבמחלוקת. כנגזרת מכך, הוא אחראי להפרה ואין מקום לפטור אותו מאחריות למעשיו. דין טענת הנתבעים כי הבעלות בתמונה שייכת לחסידות, שהזמינה את הצילום, להידחות. העלאת הטענה מהווה הרחבת חזית אסורה. בנוסף, כלל לא עלה מהעדות כי התמונה צולמה לפי הזמנה. הוכח שהתמונה היא בבעלות התובע, ומכאן נגזרות גם זכות היוצרים שלו וזכותו המוסרית בה.

זכויותיו של התובע הופרו, שכן פרסום התמונה נעשה ללא הרשאת התובע. עדות התובע, כי הרשאתו ניתנה כטובה אישית לחבר החסידות, לשימוש ספציפי שנעשה בה ליחסי ציבור של החסידות, לא נסתרה. מרגע שהובהר שהרשאת התובע לא התבקשה על-ידי הנתבעים ולא ניתנה להם על ידו, הרי שהנטל להוכיח שהרשות לשימוש בתמונה ניתנה באופן אחר רובץ על כתפי הנתבעים ואין לגלגל לפתחו של התובע את האחריות להמציא ראיה להגבלת השימוש בה. הנתבעים לא עמדו בנטל זה. הנתבעים הפרו גם את זכותו המוסרית של התובע. אמנם ניתן קרדיט לתובע, אך התמונה פורסמה כך שהיא נחתכה בחלקה התחתון.

לא עומדת לנתבעים הגנת המפר התמים או הגנת השימוש ההוגן. התנהלות הנתבעים אינה עולה כדי רף התנהלות סביר המצופה מגוף שעיסוקו הרגיל הוא בזכויות יוצרים, ומשכך, לא מתקיים התנאי שלפיו לא היה על הנתבעת לדעת על קיומן של זכויות היוצרים. במכלול השיקולים ובשים לב לשיעורי הפסיקה בנסיבות דומות, יש להעמיד את שיעור הפיצויים בגין הפרת זכויותיו של התובע בתמונה, לרבות זכותו המוסרית, בסך של 30,000 ₪ כנגד הנתבעת 1 ו–15,000 ₪ כנגד הנתבע 2. הנתבעים יישאו בשכ"ט ב"כ התובע בסך 6,500 ש"ח.