ת"צ 43795-07-22 נגר נ' גרינפל פרויקטים בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אין מקום לתובענה ייצוגית מקום בו אתר האינטרנט נגיש אך חסרה בו הצהרת נגישות (החלטה, שלום ת"א, השופט ליאור גלברד):

העובדות: החלטה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בהפרת חובת הנגישות באתר אינטרנט.

נפסק: אין מקום לפסיקת גמול ושכר טרחה למבקשת. יש לקבל את עתירת המשיבה ולחייב את המבקשת בהוצאות, אם כי מתונות. הטענה היחידה בבקשה לאישור היא שהמשיבה לא פרסמה באתר האינטרנט שלה הצהרת נגישות לפי תקנה 35 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. סמוך לאחר הגשת הבקשה לאישור המשיבה הוסיפה הצהרת נגישות. לנוכח תקנה 35א(ד)(1) לא הייתה הצדקה להגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. גם אם מיישמים פרשנות מצמצמת של התקנה, לפיה היא נועדה להקנות הגנה מקום שבו מדובר בסטיות מזדמנות בהנגשת אתר האינטרנט שבעיקרו מונגש כראוי, בנסיבות המקרה שבהן הטענה היחידה היא לפגם בכך שלא הוצגה באתר הצהרת נגישות - נראה שהתקנה חלה. המשמעות היא שהבקשת האישור הוגשה מבלי שלכאורה עמדה למבקשת עילת תביעה אישית וטרם הגשת הבקשה היה מקום לתת למשיבה הזדמנות לתקן את המחדל. הבקשה לאישור הוגשה ללא הצדקה. ספק גם אם ניתן לומר שהבקשה הביאה תועלת ממשית לחברי הקבוצה. הבקשה לפסיקת גמול ושכר טרחה נדחית. המבקשת תישא בהוצאות המשיבה בסך 3,000 ש"ח.