בר"ע 53871-07-23 טובינה נ' חסין

אולי יעניין אותך גם

אין ערך ראייתי מספק למתן צו איכון למיקום המעסיק (פסק-דין, עבודה ארצי, השופטים פוליאק, אופק גנדלר וסופר):

העובדות: בקשת רשות ערעור על החלטת ביה"ד האזורי לעבודה בחיפה [סע"ש 40713-12-22], שהורה לחברת סלולר להמציא למשיב דו"ח איכון לטלפון הנייד של המבקש (לתקופה של 6 חודשים). המשיב הוא תובע הטוען לקיומם של יחסי עבודה במשך שנות עבודה רבות. המבקש הוא המעסיק הנתבע, המכחיש את יחסי העבודה הנטענים והיקפם. המשיב ביקש צו איכון בנוגע למיקום המבקש, בטענה כי הצדדים חלוקים אם נפגשו יותר מ-3 פעמים בחודש, וכי דו"ח זה יסייע להכריע בכך. המבקש התנגד בטענה לפגיעה בפרטיותו ובפרטיות צדדים שלישיים. ביה"ד האזורי נעתר לבקשה. מכאן בקשת רשות הערעור.

נפסק: יש לדון בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה הרשות להגיש ערעור. דין הערעור להתקבל. תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, נועדה להבטיח "משחק בקלפים פתוחים", כאמצעי להגברת יעילות הדיון וקידום חקר האמת בגדרו. עם זאת, גם גילוי נרחב אינו בלתי מוגבל, והוא מותנה בהיות המידע רלבנטי וכן במידתיות הגילוי בראי האינטרסים הנוגדים. צו לגילוי נתוני מיקום של בעל דין כרוך בפגיעה בפרטיותו [עניין פישר תעשיות - ע"ע 40711-04-17; עניין פלונית - רע"א 2404/21]. לכן, את התנאים שהוגדרו בפסיקה למתן צו גילוי מסמכים יש ליישם בשים לב לפגיעה בפרטיות הקיימת בצו מעין זה. ייחוד המקרה הוא בכך שמי שטוען להיותו עובד, מבקש לגלות את מיקום מעסיקו. נתונים אלה עשויים ללמד על זיקה לעסקו של המעסיק, כגון בשל נוכחות תדירה בעסק ללא הסבר אחר, או על היקף ההעסקה מבחינת תדירות או שעות העבודה. מצב זה אינו שכיח, אך אין לשלול באופן גורף כי ייתכנו מקרים בהם תהא רלבנטיות לנתוני המיקום של המעסיק.

על מבקש הגילוי לשכנע כי נתוני המיקום של המעסיק עשויים לתרום להכרעה ברורה, דהיינו האם הם בעלי משקל ראייתי פוטנציאלי רב בסוגיה עובדתית קונקרטית השנויה במחלוקת בין הצדדים, ונמצאת בליבת הסכסוך. במקרה זה ביה"ד לא השתכנע כי לנתוני המיקום של המבקש, המעסיק הנטען, יש ערך פוטנציאלי המצדיק את מתן הצו. הצדדים מסכימים כי היה קשר מקצועי בין המשיב למבקש וכי קשר זה הצריך נוכחות של שניהם במקום אחד. המחלוקת על היקף הקשר המקצועי נגזרת ממחלוקת נוספת, והיא אם המשיב נתן את שירותיו בתקופה הרלבנטית גם לקבלני מצבות נוספים שעבדו במתחם. בשים לב למיקוד המחלוקת, לא ברור כיצד נתוני מיקום המבקש הם אלה שיכולים לשפוך עליה אור או לתרום להכרעה בה. בשים לב לטיב המחלוקת, פוטנציאל התרומה הנמוך של צו גילוי מיקומי המבקש להכרעה בה, העדרן של ראיות בשלב זה, ופגיעה בפרטיות הכרוכה במתן צו איכון – אין מקום ליתן את הצו.