סע"ש 65570-03-18 לבנת נ' שירותי בריאות כללית ואח'

אולי יעניין אותך גם

תכתובת WhatsApp בין שני רופאים ידידים חוסה תחת הגנת "זוטי דברים" (פסק-דין, אזורי לעבודה ת"א, השופטת כרמית פלד):

העובדות: התובע, רופא בכיר לשעבר במחלקה לרפואה דחופה בביה"ח "סורוקה", הגיש שתי תביעות. התביעה הראשונה, שעילתה לשון הרע ופגיעה בפרטיות, הוגשה נגד ביה"ח ומנהלו דאז. עניין התביעה בתגובה שפרסמה דוברות ביה"ח לכתבות בעיתונות, שעסקו בתלונה שהגיש התובע נגד מי שכיהן שמ"מ מנהל מלר"ד בית החולים. התובע הגיש תביעה נוספת נגד הנתבעת 3, גמלאית של הכללית, בה נטען כי הוציאה את דיבתו בתכתובת WhatsApp עם מ"מ מנהל המלר"ד. התובע טען כי בתכתובת זו ייחסה לו הנתבעת מקרה שתואר בספרו של מנהל מחלקה פנימית בביה"ח שהעלה על הכתב את חוויותיו בתפקיד. 

נפסק: תביעתו הראשונה של התובע נדחתה. נקבע אמנם כי תגובת הדוברות עונה להגדרת "לשון רע", אך גם כי עומדות לביה"ח ומנהלו ההגנות של אמת בפרסום ותום הלב. עוד נפסק כי ביה"ד אינו מוסמך לדון בתביעתו של התובע בדבר הפגיעה הנטענת בפרטיותו. אשר לתביעת לשון הרע שעילתה בתכתובת ה-WhatsApp בין שני הרופאים, התובע טען כי לשון הרע באה לידי ביטוי בכך שהנתבעת ייחסה לתובע את ההשתתפות במקרה שתואר בספר. לאור האופן בו תואר האירוע וחלקו של אותו רופא בספר, אין באיזו מהתבטאויות הנתבעת דבר וחצי דבר העשוי להטיל צל על כישוריו או תפקודו של התובע כרופא מומחה. הפרסום אינו "לשון הרע" ולכן יש לדחות את התביעה. אף אם היה בדברים משום לשון הרע, התכתובת חוסה תחת הגנת "זוטי דברים" ואין בה עוולה. מדובר בתכתבות פרטית בין שני ידידים, הכוללת תשובה ספונטנית ותמת לב, שלא נכתבה מתוך זדון.