תאד"מ 27857-02-22 עדני נ' גוליבר תיירות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

האם כתובת דוא"ל ב'וואלה' היא כתובת אחת בשתי סיומות? (פסק-דין, שלום רחובות, הרשמת נעמה פרס):

העובדות: התובע טען כי הנתבעת שלחה אליו 32 דברי פרסומת בדוא"ל, ללא הסכמתו ובניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובע משתמש בתיבות דוא"ל של וואלה, בסיומות walla.com ו-walla.co.il. הנתבעת היא חברת תיירות. בשנת 2010 התובע נרשם לאתר הנתבעת והסכים לקבל דיוור לכתובת המסתיימת ב-com. תשע שנים לאחר מכן, פנה התובע לנתבעת בבקשת הסרה, מהכתובת המסתיימת ב-co.il. לאחר מכן שלחה הנתבעת לתובע 32 הודעות, עד שפנה אליה וביקש הסרה משתי הכתובות. הנתבעת טענה כי אין לקבל את טענת התובע כי יש לו כתובת אחת בעלת שתי סיומות, וכי האחריות למסירת כתובת הדוא"ל שעבורה הוא מבקש הסרה מוטלת על התובע.

נפסק: דין התביעה להתקבל בחלקה. התובע עמד בחובתו החוקית ושלח לנתבעת את הודעת ההסרה כדין. התובע שלח לנתבעת מייל "השב" כנדרש בחוק, ולכן היה עליה להסירו תוך זמן סביר מרשימת התפוצה. הודעת הפרסומת שעבורה שלח התובע הודעת הסרה נשלחה לכתובת המסתיימת ב-co.il. התובע פעל בתום לב. ככל והנתבעת סבורה כי יש בעיה בתיבת הדוא"ל של וואלה, הכוללת שתי סיומות, באופן המאפשר לבעל התיבה לקבל מיילים הנשלחים מסיומת אחת, גם בתיבה בסיומת האחרת, היה על הנתבעת לשגר הודעת צד שלישי לוואלה ולדרוש ממנה שיפוי. למצער היה עליה להזמין לעדות נציג מוסמך של וואלה כדי שישפוך אור על השאלה שבמחלוקת. מהראיות ניתן ללמוד כי כתובת הדוא"ל של התובע בסיומת co.il היתה ידועה לנתבעת וחלק מרשימת התפוצה שלה. הנתבעת הסירה את התובע מרשימת התפוצה שלה, על-ידי גריעת כתובתו בשתי הסיומות, רק 8 חודשים לאחר קבלת הודעת ההסרה, פרק זמן שאינו סביר. הנתבעת תפצה את התובע ב-16,000 ש"ח וכן תישא בהוצאות בסך 6,000 ש"ח.