ת"ק 56874-03-23 דוידה נ' חוף שלוותה (2002) בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

מועדון אחראי להודעות ספאם ששולחים יחצנים, גם אם אינו מעסיק אותם (פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופט אביים ברקאי):

העובדות: תביעה בשל הפרה נטענת של סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת 1 מפעילה מועדון בשם "שלוותה". התובע הציג את הנתבעים 2-3 כיחצנים ואת הנתבע 4 כמארגן של אירוע שנערך בחוות רונית. בין התובע לנתבעת 1 התנהל הליך קודם שהסתיים בפס"ד בעקבות גישור. התובע טען כי הנתבעים שלחו לו מסרונים והודעות דוא"ל פרסומיות ללא הסכמתו. הנתבעים הכחישו את טענות התובע.

נפסק: אין מקום לקבל טענה לפיה התובע אינו זכאי לפיצוי שכן לא פעל אקטיבית להסרתו מרשימת המוזמנים. אין לקבל את טענת הנתבעת 1 כי אינה אחראית על הפעולות של יחצנים שהיא אינה מעסיקה כשכירים, אלא עוסקים כיחצנים של שלל מועדונים. היחצנים הללו, הגם שהנתבעת אינה המעסיקה שלהם, מפרסמים אירועים של הנתבעת 1. הודעות אלו נשלחות במטרה לפרסם את שירותי הנתבעת 1 ומשרתים את טובתה. אין מקום שלא לחייב את הנתבעת 1 באחריות עבור פרסומים שנועדו להשיא את רווחיה. כשם שהנתבעת לא פעלה בכל אמצעי למנוע מאותם יחצנים לפרסם את שירותיה, הרי ששירותיהם של אותם יחצנים מקובלים עליה ומשרתים את האינטרסים שלה. בוודאי שיש להטיל אחריות על הנתבעת 1 בגין פעילות אותם יחצנים (אף לפי הגדרת "מפרסם" בחוק). יש להבחין בין הנתבעים השונים ואין לחייב את כולם בגין כל אחת מ-28 ההודעות נשוא התביעה. בחינת ההודעות העלתה כי יש לחייב את הנתבעת 1 עבור שלוש הודעות ואת נתבע 2 עבור 3 הודעות. הנתבעת 1 תשלם 750 ש"ח עבור כל הודעה וסה"כ 2,250 ש"ח. הנתבעת 2 ישלם 750 ש"ח עבור כל הודעה וסה"כ 2,250 ש"ח. אין צו להוצאות.