ת"ק 26645-12-22 גני נ' גילרוי - חברה לניהול ספגטים בע"מ

אולי יעניין אותך גם

את הודעת ההסרה יש לשלוח לפי ההנחיות ולא להוסיף מלל או תווים נוספים (פסק-דין, תביעות קטנות חדרה, הרשמת מיכל פרבר):

העובדות: התובעת טענה כי הנתבעת שלחה לה 13 מסרונים שיווקיים ללא הסכמתה, תוך הפרת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ולמרות שלוש בקשות הסרה ששלחה. הנתבעת טענה שהתובעת הצטרפה מיוזמתה למועדון "ספגטים", לפי רישומי החברה המפעילה את המועדון. הנתבעת טענה עוד כי ההסרה מתבצעת על-ידי משלוח הקוד "165" בהודעה חוזרת וכי שתי בקשות ההסרה הראשונות של התובעת לא הועילו משום שהוסיפה מלל להודעה, עד ששלחה את הקוד הנכון.

נפסק: על הנתבעת הטוענת להסכמה לעמוד בנטל ההוכחה ולהראות הסכמה מודעת של התובעת. לא עלה בידי הנתבעת להוכיח כי התובעת נתנה הסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסומת. הנתבעת הסתפקה בתשובה שאינה אסמכתא, מתוך מערכת ממוחשבת, שהיא ריכוז נתונים, מבלי שהוצג צילום מסך או עותק המסמך בו ניתנה ההסכמה [עניין יהמרן - רת"ק 5472-03-20]. בהודעות צוין כי הסרה תתבצע באמצעות משלוח המספר 165. מדובר בפעולה פשוטה ביותר ואין צורך במתן הסבר באשר לנחיצות הדיוק. משניסיון ההסרה כשל בעת שמלבד הספרות שיש לשלוח צוין תו נוסף או מלל חופשי, אין בכך כדי להוות הפרה מצד הנתבעת ואין מקום לקבוע כי פעלה למשלוח הודעות לאחר שהתובעת פעלה להסיר את עצמה. בהתחשב בכך שניתן היה לפעול לבצע הסרה עוד בטרם הצטברה כמות הודעות, כמו גם העובדה שההסרה התעכבה בשל משלוח בקשת הסרה באופן שאינו תואם את אפשרות ההסרה, הנתבעת תפצה את התובעת ב-2,000 ש"ח בצירוף הוצאות משפט בסך 450 ש"ח.