ה"ט 57152-06-23 עגיב נ' מויאל

אולי יעניין אותך גם

צו למניעת הטרדה מאיימת בשל פרסומי קבוצת ווטסאפ כלפי גננת (החלטה, שלום קריות, השופט מוטי כהן):

העובדות: בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת, מכוח החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001. המבקשת היא גננת בגן עירייה. המשיבה היא סבתא לקטין שהתחנך בגן. המבקשת טענה כי המשיבה מטרידה אותה במקום עבודתה ומכפישה את שמה, תוך שהיא מפיצה טענות כי המבקשת גילתה אלימות כלפי ילדי הגן. המבקשת אף טענה כי המשיבה מתסיסה כ-300 מתושבי השכונה נגדה בקבוצה WhatsApp. המשיבה הכחישה את טענות המבקשת וטענה כי לכל היותר המבקשת טוענת ללשון הרע, שאינה הטרדה מאיימת.

נפסק: דין הבקשה להתקבל בחלקה ובאופן מידתי. עיקרה של ההטרדה המאיימת הנטענת מכוונת לאותם פרסומים של המשיבה בקבוצת ווטסאפ, אשר לטענת המבקשת מהווה הכפשה של שמה. יש לזכור כי הפרסומים נעשו בעקבות מפגש טעון בין הצדדים. המשיבה נכנסה לקבוצת ווטסאפ שאיננה חברה בה, וחזרה מספר פעמים בהודעותיה על כך שיש אלימות בגן וכי "גם הגננת" וכן "עדיין הכל הבנתי בחקירה". דברים אלו בקבוצה הביאו לתסיסה מצד חברי הקבוצה. חרף העובדה שמספר משתתפים הגיבו בניסיון לעצור את המשך פרסום הדברים, השיבה המשיבה "שמעתי הכולללל. נכון". כניסת המשיבה לקבוצת הווטסאפ, כמו גם חזרתה על הדברים חרף הודעות משתתפים אחרים לחדול, הוסיפה נופך מיסתורי לדברים, ומלמדת כי כוונת המשיבה בפרסום לא בהכרח נועדה להזהיר את חברי הקבוצה, כי אם להטיל דופי במבקשת ולהלך עליה אימים. המחוקק הסמיך את ביהמ"ש ליתן צו למניעת הטרדה מאיימת בקשת רחבה של מקרים, גם כשלא מדובר באיומים של ממש אלא רק כשקיים חשש להמשך פגיעה בשלוות חייו של הנפגע. על אף שהפרסומים מהווים גם לשון הרע, הם מצדיקים גם צו למניעת הטרדה מאיימת [עניין עזרא - ה"ט 8252-06-17].

ניתן לתת צו הטרדה מאיימת כשההטרדה באמצעות פרסומים, כשמדובר בפגיעה של ממש בשלוות חייו של המבקש, הפרסום נעשה באופן תכוף, ומדובר בפרסומים חוזרים ונשנים. לאור חשיבות חופש הביטוי ועל מנת למנוע עקיפה של הליכים לפי חוק איסור לשון הרע, לא כל פרסום מצדיק הענקת צו למניעה הטרדה מאיימת [עניין ברק - רע"א 6861/22]. אין צורך להכביר במילים בדבר עוצמתו והשפעתו של פרסום מהסוג נשוא התיק על שלוות חייה של המבקשת, שכן מחד, מדובר בילדים קטינים ופעוטות, והרגישות בקרב הוריהם לכל פרסום שכזה הינה ברמה הגבוהה ביותר, ושנית – מדובר במקור פרנסתה ושמה הטוב של המבקשת כגננת. ניתן צו האוסר על המשיבה: להטריד את המבקשת בכל דרך ובכל מקום, לרבות בביתה ובמקום עבודתה; לאיים על המבקשת בכל דרך, בין ישירות ובין באמצעות אנשים אחרים; לבלוש אחר המבקשת, לארוב לה, להתחקות אחר תנועותיה ומעשיה, או לפגוע בפרטיותה בכל דרך אחרת; וליצור עם המבקשת כל קשר בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר בין במישרין ובין בעקיפין. הצו יעמוד בתוקף למשך 6 חודשים.