סע"ש 67269-03-22 לוי נ' סעדיה ואח'

אולי יעניין אותך גם

דחיית בקשה לאיכון טלפון של עובד לשעבר הטוען לזכאות לשעות נוספות (החלטה, אזורי לעבודה ת"א, השופטת קארין ליבר-לוין):

העובדות: בקשת הנתבעים למתן צו איכון טלפוני לטלפון של התובע, במסגרת תביעתו לזכויות כספיות הנובעות לכאורה מתקופת עבודתו, לרבות תשלום עבור שעות נוספות. הנתבעים הכחישו את טענות התובע וטענו כי לאור טענותיו כי עבד שעות נוספות, היה עליו להוכיח את נוכחותו במקומות העבודה בשעות אלה, וכי צו האיכון נדרש לצורך חקר האמת. התובע התנגד למתן הצו מטעמי פרטיות.

נפסק: חקר האמת וחובת הצדדים לנהל הליך בקלפים פתוחים מאפשרים גילוי רחב ככל הניתן של מידע רלוונטי להליך. חובת ניהול הליך משפטי בתום לב ובקלפים פתוחים היא אחד מיסודות ההליך המשפטי ההוגן שמטרתו להביא לחקר האמת. צד המביא הליך להכרעה בביה"ד צריך לקחת בחשבון כי יידרש לוותר על פרטיותו לאור הצורך בניהול הליך משפטי תקין. יש רלוונטיות לדו"ח איכון לבירור מחלוקת בדבר מיקום התובע, אך בקשת הנתבעים אינה עולה בקנה אחד עם הפסיקה. בקשתם כללית ולא פורטו בה תקופות ספציפיות, או מהן השעות הרלוונטיות לעבודתו של התובע, שעה שגרסת הנתבעים כללית ואינה מפורטת מספיק בדבר ביצוע דיווח שעות במקום העבודה. הנתבעים לא מסרו האם הגילוי המבוקש מתייחס לטלפון של התובע שנמסר לו במסגרת עבודתו, או אם ואיך נעשו אותן פעולות הניטור שבהסכם ההעסקה של התובע. אין מידע בדבר ההסכמות בין הצדדים על השימוש בטלפון שנמסר לתובע על ידי הנתבעים בזמן העבודה, או האם קיימים אמצעי מעקב אחרים הנהוגים במקום העבודה. לא נמסר מידע בדבר ניהול הנוכחות במקום העבודה, כאשר דרך המלך לבירור המחלוקת היא עיון בדוחות נוכחות. חקר האמת היא מטרה נעלה, אולם כדי לממש אותה ולבחון איזון בין הבקשה לאיכון טלפוני לבין זכות המשיב לפרטיות, נדרשת מסוימות בבקשה, כך שלא ניתן להיעתר לה כפי שהתבקשה.