ת.א 54448-04-23 שידורי קשת בע"מ נ' הוט מערכות תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

ניתן צו זמני האוסר על הוט להשתמש בתכני הטלוויזיה של קשת בצפייה נדחית באינטרנט (החלטה, מחוזי ת"א, השופט יהושע גייפמן):

העובדות: בקשת "קשת" למתן צו מניעה זמני נגד "הוט", האוסר עליה להשתמש בתכני הטלוויזיה של קשת, לרבות באמצעות הקלטת התכנים, שידורם והפצתם בטכנולוגיות המאפשרות צפייה נדחית, למעט העברה מלאה בזמן אמת של ערוץ "קשת 12". בהמשך צומצמה המחלוקת לאינטרנט בלבד ולנושא הצפיה הנדחית ואיכות השידור. קשת היא בעלת זכויות היוצרים והמבצעים בתוכניות המשודרות בערוץ. הבקשה הוגשה בעקבות פקיעתם של הסכמים בין הצדדים. הוט טענה לזכות, ללא תשלום תמורה לקשת, להקליט את שידורי קשת ולהעבירם למנויים לצפייה נדחית באיכות שידור גבוהה, מכוח הוראת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012.

נפסק: עיקר השאלה הוא האם הייתה הפרה של זכות יוצרים מצד הוט, לאור הוראות החוק. בצד מתן זכויות שידור לגופי השידור, לרבות קשת, נקבע בחוק תחנות שידור הסדר הפצה ללא תשלום של השידורים באינטרנט על-ידי מפיצי משנה, כדי שכל אחד מיחידי הציבור יוכל לצפות בשידורים באינטרנט. לא נמצאה תמיכה בחוק לזכות של הוט להקליט את שידורי קשת ולהעבירם למנוייה לצפייה נדחית, ללא תשלום לקשת. לפי החוק, לכאורה, שידור של תכניות קשת באתר האינטרנט ללא תמורה מתייחס רק לשידור שנעשה בו-זמני (שידור ליניארי), ולא לשידור בטכנולוגיה של צפייה נדחית. לאחר פקיעת ההסכם, לא ניתן לקבוע שמאזן הנוחות נוטה לטובת הוט בעניין הצפיה הנדחית. בשלב של סעד זמני, אין לאסור בצו זמני את השידור הבו-זמני בטכנולוגיה המאפשרת חדות גבוהה יותר, ולהגבילה רק לטכנולוגיה ישנה של חדות רגילה. קשת לא הצביעה על נזק מיוחד שייגרם לה כתוצאה מכך. ניתן צו מניעה זמני האוסר על הוט להשתמש בתכני הטלוויזיה של קשת באמצעות הפצה בטכנולוגיה המאפשרת צפייה נדחית בפלטפורמת האינטרנט.