ת"צ 22122-02-22 אלוס ואח' נ' אפגריידטק - מחשבים ורשתות תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר הסתלקות בבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום י-ם, השופט אלעד לנג):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית. בבקשת האישור המבקשים טענו כי המשיבה שיגרה לתיבת הדוא"ל שלהם דברי פרסומת, ללא הסכמתם, בהם הציעה להם לרכוש שירותי אבטחת מידע וסייבר. המבקשים טענו כי הדבר נעשה בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה הגישה הודעת צד שלישי כלפי הגורם המספק לה שירותי שיווק. 

נפסק: יש לאשר את בקשת ההסתלקות, שהרי ביסודה מוגשמת מטרת הגשת התביעה הייצוגית – תיקון התנהלות המשיבה (באמצעות הצד השלישי) ושמירה על זכויות חברי הקבוצה והציבור ביחס להוראות חוק התקשורת. לנוכח ההסדר שהושג, יש בהתחייבויות המשיבה והצד השלישי כדי להגשים מטרה זו. אין מדובר בתביעת סרק, כאשר במסגרתה הונח יסוד סביר לנטען בה. הסדר ההסתלקות מביא הן להסדרת הכשלים שהתגלו, לכאורה, במעשי המשיבה והן לתגמול הקבוצה הרלוונטית באמצעות פיצוי שווה ערך. בקשת האישור הביאה תועלת לחברי הקבוצה והאינטרס הציבורי יוצא נשכר הן מפיצוי בגין נזקי עבר והן בגין הסדרה עתידית של התנהלות המשיבה והצד השלישי. כייון שלחברי הקבוצה צמחה תועלת בעקבות ההליך יש מקום לפסיקת גמול ושכר טרחה בשיעור ההולם את התועלת שצמחה לציבור ולקבוצה, אך בשיעור נמוך מזה לו עתרו הצדדים - גמול בסך 5,000 ש"ח לתובע הייצוגי וסך של 10,000 ש"ח לבאי-כוחו. ניתן לבקשה תוקף של פס"ד ובהתאם התביעה האישית של המבקש נדחתה ובקשת האישור נמחקה.