ת"צ 51870-12-17 וייס נ' זיפי אחזקות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

קבלת בקשה להרחיב את הקבוצה בייצוגית ספאם - הנתבעת המשיכה במשלוח ההודעות המפרות (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת הדס עובדיה):

העובדות: בחודש מאי 2021 אישר ביהמ"ש בקשה לאישור תובענה כייצוגית, שעניינה בהפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה היא מפעילת האתר zipy.co.il. התובע ביקש להרחיב את הקבוצה המיוצגת, בטענה כי הנתבעת המשיכה ואף הגדילה את היקף פעילותה מפרת הדין, תוך כדי התנהלות ההליך. הנתבעים טענו כי הבקשה הוגשה באיחור ובחוסר תום לב וכי מדובר למעשה בבקשת רשות ערעור על החלטת האישור, המוגשת לאותה ערכאה שהחליטה בבקשת האישור.

נפסק: תכלית ההוראה המסמיכה את ביהמ"ש להרחיב קבוצה ולתת הוראה לצירוף חברי קבוצה נוספים, גם לאחר החלטת האישור, נעוצה בטעמי יעילות ולשם הגדלת נגישותם של אנשים נוספים לביהמ"ש. נסיבות אלה מתקיימות במקרה זה. משלוח הודעות הדוא"ל באופן שנמצא כי הוא מפר את הדין נמשך גם לאחר הגשת בקשת האישור. מדובר לכאורה במצב בו הנתבע אינו משנה את מדיניותו או התנהלותו לאחר שאושרה הגשת התובענה הייצוגית. יש בהרחבת הקבוצה חשיבות במשקפי טובת הקבוצה והגדלת נגישותם של אנשים נוספים לביהמ"ש בגדרי התובענה. קיימים גם שיקולים משמעותיים של יעילות הדיון וחיסכון בקיומן של התדיינויות נוספות שעניינן זהה עובדתית ומשפטית לבקשת האישור שכבר הוכרעה, וזאת ביחס לפרק הזמן הנוסף שבתקופת התנהלות ההליך בבקשת האישור. לאלה מתווספים שיקולים ערכיים שתכליתם לייצר תמריץ חיובי לביצוע תיקונים בדפוסי התנהגות הנתקפים כמפרים ופוגעניים תוך כדי התנהלות ההליכים, ולצנן ניסיונות מצד משיבות מסוימות, אם כך הן עושות, לנצל את תקופת התנהלות ההליכים בבקשות האישור לעשיית רווחים פסולים. הבקשה התקבלה.

עדכון: ביום 15.8.2023 דחה ביהמ"ש העליון (השופט עופר גרוסקופף) בקשת רשות ערעור שהגישו המשיבים על ההחלטה לעיל. נפסק כי ביהמ"ש יהיה מוסמך להפעיל את סמכותו להורות על הרחבת הקבוצה המיוצגת כאשר הנתבעים אינם משנים את התנהלותם מושא התובענה עם תום התקופה שלפיה הוגדרה הקבוצה המיוצגת בתחילה, וכי כך היה גם במקרה זה [רע"א 3798/23].