ת"צ 42046-12-21 חדד נ' סלופט חיפה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום חיפה, השופטת הדס שכטר ישראלי):

העובדות: בקשה מוסכמת לאישור הסתלקותה של המבקשת מבקשתה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור טענה המבקשת כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחה דברי פרסומת ללא הסכמת הנמענים.  

נפסק: אין תועלת ממשית בהמשך ניהול ההליך נגד המשיבה. יש מקום לאשר למבקשת להסתלק מבקשת האישור. לפי המתואר בבקשת ההסתלקות, המשיבה הפסיקה את הפעילות המפרה לכאורה. הסתלקות אינה יוצרת מעשה בית דין כלפי כלל חברי הקבוצה. בשים לב לאופי הנזק ולאינטרס הציבור בניצול יעיל של משאבי השיפוט, דומה שהאינטרס הציבורי יצא נשכר אם התובענה לא תתברר במסגרת הליך משפטי. בקשת האישור מגלה עילה לכאורה. בהינתן שהיו הפרות של הדין שתוקנו על ידי המשיבה, הרי שדי בכך כדי לקבוע כי תנאי זה מתקיים ברמה הנדרשת לצורך הגשת בקשת הסתלקות מתוגמלת. בהינתן שהמשיבה תיקנה את ההפרה הלכאורית והתחייבה להמשיך לעשות כן בעתיד, אזי הביאה הבקשה תועלת לציבור. בקשת ההסתלקות מתקבלת, תוך פסיקת גמול למבקשת בסך 3,000 ש"ח ושכר טרחה לבא כוחה בסך 22,500 ש"ח בתוספת מע"מ.