ת"א 15758-06-22 דואק נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

הליך לחשיפת פרטי גורמים אנונימיים שהפרו זכויות יוצרים בפייסבוק (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט יעקב שפסר):

העובדות: בקשה להורות למשיבה (פרטנר) למסור לביהמ"ש פרטים שברשותה על זהות גורמים האחראים להפרת זכויות המבקש, לפי כתובות IP מסוימות. המבקש שימש כסגן ראש עיריית ק. ביאליק וטען כי הוא סובל מפרסומים מתנכלים בפייסבוק, שנעשים מפרופילים מתחזים, תוך הפרת זכויות יוצרים שלו בצילומים ועוד. המבקש פנה לפייסבוק בהליך משפטי וקיבל באמצעותה פרטי זיהוי בסיסיים של הפרופילים המזויפים [ת"א 31792-02-21]. המבקש מעוניין להמשיך את הבירור מול ספק האינטרנט הרלבנטי. המשיבה סירבה למסור את הפרטים ללא צו שיפוטי. המבקש עותר לחשיפת המידע מכוח פרק ח1 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007.

נפסק: משהפכה האינטרנט זמינה לציבור הרחב בתחילת המאה, רבו העוולות המתרחשות דרך מסך האנונימיות שזו מאפשרת. פרק ח1 לחוק זכות יוצרים, שנוסף בתיקון 5 לחוק, עוסק בחשיפת זהותו של עושה פעולה בתוכן ברשת תקשורת אלקטרונית, מקום בו נטען לקיומה של הפרה בפועל של זכות יוצרים בלבד, כשזהות מבצעה אינו ידוע, באמצעות צו לספקית האינטרנט. הסדר חקיקתי זה חל היום רק על הפרת זכויות יוצרים באינטרנט, במובחן ממי שטוען כי בוצעה נגדו עוולה לפי חוקים אחרים, כדוגמת חוק איסור לשון הרע, שאינו מכיל הסדר מקביל [עניין רודינה - ה"פ 2305-11-20]. 

עבור שניים מהפרופילים מצאה המשיבה גורם רשום אחד בלבד. ביחס אליהם מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 60ב(א) לחוק, ברמה המצדיקה את המצאת הבקשה לעושה הפעולה לשם קבלת תגובתו. הגורמים הרשומים כמחזיקים בפרופילים יהיו רשאים למסור לביהמ"ש בכתב את עמדתם ביחס לבקשה לחשיפת זהות. עבור פרופיל שלישי מצאה המשיבה 78 גורמים רשומים. המבקש לא השכיל להביא ביחס לפרופיל זה זמני שימוש מדויקים. מתוך כיבוד העקרון של זכות הגישה לערכאות, והרצון לאפשר למבקש את יומו בביהמ"ש, יתאפשר לו להגיש תאריך ושעה מדויקים בהם ידוע לו כי נעשה שימוש בפרופיל זה, במטרה לצמצם את כמות הגורמים למינימום האפשרי.