ת"צ 39389-07-22 בן דוד נ' אסף רוזיו בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור תובענה ייצוגית על הפרת חוק הספאם נגד חברה לשיווק נדל"ן (החלטה, שלום ת"א, השופט עדי הדר):

העובדות: בקשה לאישור תביעה ייצוגית. המבקש טען כי המשיבה, העוסק בשיווק ומכירת דירות יוקרה, שלחה דברי פרסומת במסרונים ללא הסכמת הנמענים, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה, בין היתר, כי היא סוכנות בוטיק מקומית של מתווכי נדל"ן וכי מכשיר התובענה הייצוגית אינו מיועד לעוסקים קטנים כגון מתווכי מקרקעין. 

נפסק: אין מחלוקת כי המשיבה אחראית למשלוח שתי ההודעות נשוא ההליכים. ההודעות הן "דבר פרסומת" שכן הן נועדו לקדם שיווק נכסים באמצעות המשיבה. המשיבה אישרה כי חלק תקלה בניסוח ההודעות לעניין הדרישות הצורניות. המשיבה ביקשה להסתמך על הוראות סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת, אך לא תמכה את טענותיה. דברי הפרסומת נשלחו למספר רב של נמענים שלא כדין והוכחה קיומה של קבוצה, שמימדיה יתבררו במסגרת הדיון בתביעה. יש לדחות את הטענה לטעות נקודתית. על המשיבה היה לעמוד בנטל הבאת הראיות לעניין טענתה לטעות נקודתית אך לא עשתה כן. המשיבה לא הוכיחה שהמבקש יצר תשתית מכוונת לצורך קבלת פרסומים ויש לדחות טענתה כי אין לאשר המבקש כתובע ייצוגי. המבקש עמד בנטל להצביע כי התובענה מעוררת שאלה מהותית של עובדה ומשפט, וכי יש לכאורה אפשרות סבירה שהיא תוכרע בתובענה לטובת הקבוצה. יש לקבל את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. המשיבה תישא בהוצאות בסך 15,000 ש"ח.