ה"ט 51167-01-23 לופט נ' חמיס

אולי יעניין אותך גם

ניתן צו למניעת הטרדה מאיימת, אך לא להימנע מפרסום ברשת או להסיר פרסומים קיימים (פסק-דין, שלום נצרת, השופטת מיכל ברלינר לוי):

העובדות: בקשת המבקש, עו"ד, למתן צו מניעת הטרדה מאיימת נגד המשיב, לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב - 2001, וכן להסרת תמונות וסרטונים מהרשת. המבקש טען, בין היתר, כי המשיב עוסק בהטרדה אובססיבית ומאיימת של רופאים ועו"ד המייצגים לקוחות בתחום הרשלנות הרפואית, וכי החל להטריד את המבקש, לרבות בעת שהמבקש מבצע את עבודתו בבית המשפט. המבקש טען עוד כי המשיב מצלם את המבקש ומעלה סרטונים לטיקטוק ולפייסבוק, לצד אמירות מבזות על המבקש ומשרדו. המשיב טען, בין היתר, כנגד פעילות המבקש ומשרדו וכי יש ערך חברתי, ציבורי וכלכלי בפעולותיו ובחשיפה, פרסום והפסקת ההתנהלות הנטענת בתשובתו. ביחס לסרטונים שהתפרסמו במדיה החברתית טען המשיב כי על המבקש לנקוט בהליך מתאים לצורך כך וכי אין מדובר במסלול עוקף.

נפסק: דין הבקשה להתקבל בעיקרה, למעט ביחס לצווים בנושא איסור פרסומים באתרי אינטרנט או מתן צו להסרתם. מעשי המשיב מהווים הטרדה מאיימת כהגדרתה בחוק. מדובר במעשים הפוגעים בשלוות חייו של המבקש שיש בהם כדי לגרום למתח, לחרדה ולתחושת איום. יש לדחות את הטענה כי המעשים נעשים אך בפומבי ובקשר עם עבודתו המקצועית של המבקש, ומשכך מדובר בהתנהגות חוקית שאינה עולה כדי הטרדה מאיימת. הטרדה בפומבי, או לצורך הפגנה, אינה שוללת בהכרח את סיווג המעשים כהטרדה מאיימת. אין באמור כדי למנוע מהמשיב לממש את זכות ההפגנה שהיא זכות יסוד הנמצאת בליבת הערכים הדמוקרטיים של מדינתנו (ובלבד שיישמר המרחק מהמבקש כפי שנקבע בצו). אין להיעתר לצווים שנתבקשו למתן צו האוסר על המשיב לפגוע בשמו הטוב של המבקש, לרבות באמצעות פרסום בפייסבוק, בווטסאפ, בטלגרם, בטיקטוק, ובכל מדיה חברתית אחרת, או בצו להסרת הפרסומים. אמנם, בעניין פרייס [רע"א 6861/22] נקבע כי ביטוי הפוגע בשמו של אדם יכול להיות רלוונטי הן להליכים לפי החוק לאיסור לשון הרע והן לפי החוק למניעת הטרדה מאיימת; כי בבחינה האם הביטוי עולה כדי הטרדה מאיימת תיבחן השפעתו הנמשכת על המבקש, בשל כך שהוא מאיים עליו או פוגע בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו; וכי בהקשר זה יש חשיבות רבה להיותו של הביטוי חוזר ונשנה [עניין מואסי - ע"א 43483-10-18; עניין שמעוני - ע"א 5791-11-21]. תוקף הצו שניתן כלפי המשיב, להימנע מלהטריד את המבקש, תקף ל-6 חודשים.