תא"מ 2856-10-20 גמזו נ' לוטוסנד בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אין רלוונטיות לעובדה שהתובעת בחרה להסיר עצמה באמצעות הודעת דוא"ל (פסק-דין, שלום ראשל"צ, השופט רפי ארניה):

העובדות: הנתבעת מפעילה אתר ויישומון המאפשרים מילוי ומשלוח טפסי הגרלה של מפעל הפיס באמצעים אלקטרוניים. התובעת טענה כי הנתבעת שלחה לה דברי פרסומת בדוא"ל, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי עשתה כן לאחר שהתובעת נרשמה לשירותיה והסכימה לקבל דברי פרסומת. התובעת טענה כי שלחה לנתבעת הודעת דוא"ל בה ביקשה הסרה, אך כי הנתבעת המשיכה ושלחה לה 31 דברי פרסומת נוספים. הנתבעת טענה כי הדבר נובע מכך שהתובעת שינתה את שם משפחתה בעקבות נישואיה.

נפסק: ההכרעה דרושה בשאלה אחת ויחידה, והיא בשאלת תוקף הודעת הסירוב. אין כל רלוונטיות לעובדה שהתובעת בחרה להסיר עצמה באמצעות הודעת דוא"ל. המחוקק בחר לתת בידי התובעת את הברירה לבחור לשלוח הודעת סירוב באמצעות משלוח הודעה לתיבת הדוא"ל המופיעה בדברי הפרסומת, ומשפעלה התובעת כך אין הנתבעת רשאית להלין על כך. הנתבעת טענה כי התובעת הכשילה את איתורה. דין הטענה להידחות. כתובת הדוא"ל של התובעת מופיעה באופן מפורש בסמוך לשמה בהודעות הסירוב ולא היה כל קושי לאתר את התובעת באמצעות כתובתה. התובעת היתה יכולה לפנות לנתבעת זמן קצר לאחר הודעת הסירוב, לאחר שראתה שהיא ממשיכה לקבל דברי פרסומת, ולדרוש את הסרתה בשנית. התובעת לא עשתה כן ולא הקטינה את נזקיה כפי שהיתה חייבת לעשות. הנתבעת תפצה את התובעת ב-10,000 ש"ח + הוצאות.