ת"צ 7214-06-22 אברהם נ' סי. אס. בי. מוצרי חשמל בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם, על מסרונים בדבר פקיעת אחריות (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט אבי גורמן):

העובדות: בקשה מוסכמת לאשר הסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד המשיבים. המשיבה 1 היא חברה העוסקת בתחום השירות למוצרי חשמל, והמשיבים הנוספים הם דירקטורים בה. בבקשת האישור טען המבקש הן כנגד תקופת האחריות שמעניקה המשיבה, והן כי המשיבה שולחת דברי פרסומת ללא הסכמת הנמענים, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. טענה זו מתייחסת להודעות בהן נכתב כי תקופת האחריות על מכונת הכביסה שרכש המבקש עומדת להסתיים וכי לא יהיה זכאי לאחר מכן לקבל שירות מהמשיבה, אלא בתשלום. המשיבים טענו כי לא היה מקום להגיש את הבקשה ובעניין ההודעות טענו כי מדובר בהודעות בעלות אופי אינפורמטיבי, שנועדו ליידע את הצרכנים על תום תקופת האחריות.

נפסק: הצדדים הסכימו, בין היתר, כי המשיבה, החל ממועד אישור בקשת ההסתלקות, לא תשלח לאותו לקוח בגין אותו מוצר חשמלי יותר משני מסרונים בדבר סיום תקופת האחריות. הצדדים הסכימו כי בנסיבות התיק, לא יבקשו גמול למבקש ושכר טרחה לב"כ. יש לאשר את בקשת ההסתלקות, שאינה יוצרת מעשה בית-דין לחברי הקבוצה, ולהורות על מחיקת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ודחיית התביעה האישית של המבקש. התביעה מעוררת קשיים לאור טענות המשיבה והראיות שהציגה. בין הצדדים ישנן מחלוקות, אך הם הגיעו להסכמות אשר יש בהן להועיל לטובת חברי הקבוצה, והמייתרים את הצורך והטעם בליבון מחלוקת אלה. מאושרת הסכמת המשיבה לשפות את המבקש בגין חלק האגרה ששילם בעת פתיחת ההליך, אך נדחית בקשת הפטור מהמחצית השנייה של תשלום האגרה.