רע"א 2292/22 ש. שסטוביץ בע"מ נ' רוה

אולי יעניין אותך גם

ניתן לאשר את הסדר הפשרה שכן המחוזי העריך באופן מופרז את גודל הקבוצה ואת הפיצוי הכספי שעשוי היה להיפסק (פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטת ענת ברון):

העובדות: בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי בחיפה [ת"צ 57094-10-19], שדחה בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בשל הפרה נטענת של סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. ביום 18.8.2020 ביהמ"ש המחוזי אישר בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד המבקשת. הצדדים ניהלו הליך גישור שבסיומו הגיעו להסדר פשרה. ביהמ"ש המחוזי קבע כי הצדדים לא מסרו את הנתונים הדרושים לבירור הסעד שחברי הקבוצה היו עשויים לקבלו וכי לא ניתן לקבוע שיתרונות הסדר הפשרה עולים על חסרונותיו. בקשת רשות הערעור הוגשה על-ידי הנתבעת בתביעה הייצוגית, בהסכמת התובעת המייצגת.

נפסק: יש לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות ערעור והוגש ערעור לפי הרשות שניתנה. דין הערעור להתקבל. הסדר הפשרה בין הצדדים יאושר ויינתן לו תוקף של פס"ד. ביהמ"ש המחוזי מצא כי פוטנציאל התביעה הייצוגית עומד על כ-60 מיליון ש"ח, בעוד שווי הסדר הפשרה עבור חברי הקבוצה עומד על 1.43 מיליון ש"ח בלבד, ועל רקע פער משמעותי זה נקבע כי חסרונותיו של הסדר הפשרה עולים על יתרונותיו ולכן אין מקום לאשרו. אלא שביהמ"ש העריך באופן מופרז הן את גודל הקבוצה הן את היקף הפיצוי הכספי שעשוי היה להיפסק לזכות חבריה אם התובענה הייצוגית היתה מתקבלת, תוך שלא נתן ביטוי הולם לסיכונים הכרוכים בהמשך ניהול ההליך מבחינת הקבוצה. ההגדלה המשמעותית של מספר הנמענים של הודעות הדוא"ל הביאה בתורה לכך שגם פוטנציאל התובענה הייצוגית גדל כמעט פי עשרה ללא כל יסוד. ביהמ"ש אף לא ייחס משקל ראוי לקושי הטמון בהוכחת הנזק הבלתי ממוני הנטען בתובענה הייצוגית.

אמת המידה המרכזית שקבע המחוקק בחוק תובענות ייצוגיות, ושלאורה יש לבחון כל בקשה לאישור הסדר פשרה, היא אם מדובר בהסדר "ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה". בהקשר זה, הערכאה הדיונית נדרשת לתת דעתה לסיכונים ולסיכויים הגלומים בניהול ההליך הייצוגי, על רקע היכרותה עם ההליך ובשים לב לטענות הצדדים. כאשר בוחנים את הסדר הפשרה המוצע על רקע הסיכונים והסיכויים הגלומים בהליך הייצוגי, ובפרט בשים לב לקושי בהוכחת הנזק הבלתי ממוני הנטען, התמונה המצטיירת היא שמדובר בהסדר ראוי, הוגן וסביר, אף שאינו חף מחסרונות מבחינת חברי הקבוצה. המלצת הצדדים לתשלום גמול ושכר טרחה חורגת מהסכומים הראויים בנסיבות המקרה. יש להעמיד את הגמול על סך של 50,000 ש"ח ואת שכר הטרחה לבא הכוח המייצג על 200,000 ש"ח בתוספת מע"מ.