ת"צ 24283-06-22 אברהם נ' החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

ניתן לקבל את ההסתלקות. הושגה מטרת ההליך לאכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת עידית ברקוביץ):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי פרסומי המשיבה 1 (ספקית גז), שכללו פרסומים של המשיבה 3 (דומינוס פיצה), נשלחו בדוא"ל בהיעדר הסכמה של הנמענים, בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. לנוכח העובדה כי ההודעה היתה חד-פעמית, הגיעו הצדדים למסקנה כי בשל התחייבויות המשיבה מטרות ההליך הושגו ואין טעם בהמשך ניהולו. המשיבים התחייבו לפעול בהתאם לחוק התקשורת, לחדד נהלים פנימיים, להפקיד 20,000 ש"ח בקרן מכוח חוק תובענות ייצוגיות, וכן לשלם למבקש גמול בסך 3,000 ש"ח ושכ"ט לבא-כוחו בסך 24,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

נפסק: דין הבקשה להתקבל. בבקשת ההסתלקות הוסכם כי המשיבים יקפידו לשלוח דברי פרסומת בדוא"ל בהתאם להוראות הדין, ויחדדו את הנהלים הפנימיים לעניין זה. נראה כי מטרתו העיקרית של ההליך הושגה - אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו. ההליך מוצה והתייתר הצורך בהמשך בירורו. קבלת בקשת ההסתלקות בשלב זה תייתר את הצורך בניהול ההליכים, תחסוך טרחה ועלויות משמעותיות לצדדים ותפחית מהעומס המוטל על ביהמ"ש. ההסדר מהווה פתרון הוגן, הולם וראוי לסיום המחלוקת. יש מקום לפסוק גמול ושכר טרחה כמבוקש.