ת"צ 4367-06-21 גרי נ' ברופי בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט עודד מאור):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבים הפרו את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששיגרו דברי פרסומת לנמענים ללא הסכמתם כדרישות החוק. המשיבים הכחישו את טענות המבקש. הצדדים הגיעו להסדר פשרה.

נפסק: בשים לב להתחייבויות המשיבים להקפיד כי דברי פרסומת ישלחו רק ללקוחות שנתנו את הסכמתם לקבלת דברי פרסומת; להקפיד כי היכן שיידרש לקוח למסור את פרטי ההתקשרות שלו למשיבים, תופיע האפשרות לאשר באופן פוזיטיבי קבלת הודעות דיוור ישיר; להקפיד על קיום הוראות סעיף 30א לחוק; וכן בשים לב להטבה הכספית בסך של 100,000 ש"ח - הסדר הפשרה הוא ראוי, הוגן וסביר. הקבוצה הרלבנטית היא כל מי שקיבלו דבר פרסומת מהמשיבים מבלי שנתנו לכך את הסכמתם מראש ובכתב, או נמנעה מהם האפשרות לשלוח הודעת סירוב. למבקש עומדת עילת תביעה לכאורה, המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ובהן האם התנהלותם של המשיבים עולה לכדי הפרת הוראות סעיף 30א לחוק. בנסיבות העניין התחייבויות המשיבים וההטבה הן פיצוי הולם לחברי הקבוצה. יש לאשר גמול למבקש בסך 6,000 ש"ח ושכ"ט לבאי-כוחו בסך 22,000 ש"ח בתוספת מע"מ.