ת"צ 70320-02-20 ליטוין ואח' נ' קומסיין בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת לימור ביבי):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית. בבקשת האישור טענו המבקשים, בין היתר, כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחה הודעות פרסומיות במסרונים ובדוא"ל, ללא הסכמת הנמענים, בהיעדר המילה "פרסומת", ולאחר משלוח הודעות סירוב. המשיבה טענה כי פעלה כדין וכי המבקשים ויתר חברי הקבוצה הנטענת הם לקוחותיה שרכשו ממנה תעודות אלקטרוניות, התקשרו עמה בהסכם והתירו לה לשלוח הודעות. עוד טענה המשיבה כי ההודעה שירותית במהותה ואינה דבר פרסומת. הצדדים הגיעו להסדר פשרה אותו הביאו לאישור ביהמ"ש.

נפסק: הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר, ויש לאשרו. על פניו במסגרת הבקשה מפורטות שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה. בנסיבות המקרה מתקיימים התנאים המנויים בחוק תובענות ייצוגיות, שכן בקשת האישור נסבה על הפרה נטענת של סעיף 30א לחוק התקשורת על ידי מפרסם; על פניו התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה להכריע בעניין חברי הקבוצה הרבים; אין טעם לסבור כי המבקשים פועלים או מנהלים את ההליך שלא בתום לב. בבחינת הסיכונים והסיכויים בהמשך ניהול התובענה, אל מול יתרונותיו וחסרונותיו של הסדר הפשרה, מתקיימים סיכונים וקשיים שונים לשני הצדדים. על פניו, יש ממש בטענות המבקשים לפיהן המשיבה שיגרה מסרונים והודעות דוא"ל לחברי הקבוצה, וזאת משקיים ספק באם קיבלה לכך את הסכמתם המפורשת של הנמענים, מראש ובכתב, מבלי שנכתב "דבר פרסומת" בראש ההודעה ואף לאחר מסירת הודעת סירוב.

מנגד קיימות משוכות הניצבות בפני המבקשים להוכחת טענותיהם במסגרת הליך ככל שהיה מתנהל עד תומו. כך, היה עליהם להוכיח כי אכן ההודעות הן "דבר פרסומת"; כי ההודעות הופצו באופן מסחרי וכי מטרתן הייתה לעודד רכישת שירותים או הוצאת כספים. אין לתת לפער בין סכום התביעה לסכום הפיצוי משקל משמעותי בנסיבות העניין ואין בו לשנות מהתוצאה של פסה"ד. מנגנון הפיצוי ראוי ומאזן נכונה בין תכלית הפיצוי לחברי הקבוצה לבין אי הכבדה מיותרת על המשיבה. הפיצוי שהוצע לחברי הקבוצה הוא סביר והוגן, בהינתן, בין היתר, שהמשיבה טענה כי משלוח המסרונים ללקוחותיה היה אירוע חד פעמי שנבע מצורך נקודתי. האסדרה העתידית המוצעת אף מתקנת את המחדלים המיוחסים למשיבה מכאן ואילך. יש לאשר את שכר הטרחה לב"כ המבקשים בסך של 90,000 ש"ח בתוספת מע"מ, ואת הגמול לכל אחד מהמבקשים ב-15,000 ש"ח בתוספת מע"מ. ניתן להסדר תוקף של פס"ד.