ת"א 44860-09-22 אודצ'י בע"מ נ' Meta Inc ואח'

אולי יעניין אותך גם

צו מניעה זמני נגד מטא - תמשיך להציג מודעות פרסומת לשירות מקוון לגירוד כרטיסי חיש גד (החלטה, מחוזי ת"א, השופט נפתלי שילה):

העובדות: בקשה לצו מניעה זמני. המבקשת מספקת שירות לגירוד כרטיסי חיש גד של מפעל הפיס באופן מקוון. המשיבות מפעילות את פייסבוק ואינסטגרם. המבקשת טענה כי פרסמה את שירותיה אצל המשיבות במשך כשנה, עד שהאחרונות החליטו בפתאומיות לחסום את חשבונה העסקי ולהפסיק לספק לה שירותי פרסום. המבקשת טוענת, בין היתר, כי עמדת המשיבות לגביה שגויה, שכן היא אינה עוסקת בהימורים או בפרסומם, ולפיכך ביקשה צו מניעה זמני שיאסור על המשיבות להפסיק את הפרסומות שאישרו עד כה. המשיבות טענו, בין היתר, כי מדובר בסירוב לאפשר למבקשת לפרסם מודעות המקדמות הימורים בישראל, בהתאם למדיניות של המשיבות שנכנסה לתוקף בחודש אוגוסט 2022. 

נפסק: המשיבות צירפו לתשובתן תצהיר שנחתם בפני נוטריון ציבורי בניו-יורק. אין מדובר בתצהיר כדין. המשמעות היא שהמשיבות לא הגישו תצהיר תשובה ולפיכך אין להן גרסה עובדתית סותרת לגרסת המבקשת והן לא הוכיחו טענה עובדתית כלשהי. לצורך הבקשה יש לבחון האם קיימת עילת תביעה לכאורה והאם מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת. שיקולים אלה נבחנים כ"מקבילית כוחות". ככל שמתחזק השיקול האחד, ניתן להסתפק ברף נמוך יותר באשר לשיקול השני. עילות התביעה של המבקשת אינן פשוטות כלל. לכאורה, המבקשת הסכימה עם הצטרפותה לשירותי המשיבות, לפעול בהתאם למדיניות הפרסום והכללים של המשיבות. על המבקשת יהיה להוכיח בתביעתה שהתנהלות המשיבות מהווה הפרת ההסכם, רשלנות או עוולות נוספות המפורטות בתביעה, המצדיקות את דחיית תחולתה של המדיניות הגלובלית החדשה של המשיבות בדבר איסור של פרסום הימורים בישראל. יהיה על המבקשת גם להוכיח שהמשיבה נוקטת באפליה נגדה כשהיא מאפשרת לחברות אחרות בתחום להמשיך לפרסם. מדובר בנטל לא קל, אולם לא ניתן לומר כי התביעה מופרכת לחלוטין, במיוחד בכל הנוגע לטענה בדבר אפליה אל מול חברות אחרות שפעילותן דומה.

המבקשת לא צירפה לבקשתה אסמכתא המלמדת כי רווחיה קטנו, והדבר פועל לחובתה. עם זאת, גרסת המבקשת לפיה נגרם לה נזק גדול בעקבות הפסקת האפשרות לפרסם אצל המשיבות, לא נסתרה. מאידך, המשיבה לא הגישה תצהיר כדין ולפיכך היא לא הוכיחה שייגרם לה נזק כלשהו אם תמשיך לאפשר פרסום של המבקשת בנושא הימורים כפי שנעשה בעבר. מאזן הנוחות נוטה אם כך למבקשת [עניין קריאיישן סטייג' - ת"א 59953-07-18]. המבקשת לא הפרה שום כלל של המשיבות. המשיבות הן אלו ששינו את הכללים והחליטו להפסיק כל פרסומת בנושא הימורים, וזאת לכאורה ללא מתן התראה סבירה מראש. לאור היקף פעילות המשיבות בתחום הפרסום והחשיבות של פרסום בפייסבוק ואינסטגרם, אין ספק שהנזק שייגרם למבקשת מהיעדר יכולת לפרסם בפלטפורמות אלו, הוא משמעותי ביותר. יש להיעתר לבקשה. ניתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבות למנוע את המשך פרסום המודעות שהמשיבה כבר אישרה לפרסום לפני חודש אוגוסט 2022.