ת"א 59953-07-18 קריאיישן סטייג' בע"מ נ' Facebook, Inc ואח'

אולי יעניין אותך גם

פייסבוק תחזיר לרשת 27 דפים שסגרה (החלטה, מחוזי ת"א, השופט רחמים כהן):

העובדות: בקשה למתן סעד זמני, שיורה לפייסבוק להשיב לפעילות 27 דפים שמפעילה המבקשת ברשת החברתית, עד להכרעה בתביעה העיקרית. המבקשת היא חברת שיווק דיגיטלי, המפעילה 27 דפים בפייסבוק, להם עשרות מיליוני עוקבים, שמטרתם שיתוף סרטונים ותכנים. במהלך חודש יוני 2018 סגרה פייסבוק את הדפים שמפעילה המבקשת, בטענה להפרת תנאי המדיניות של החברה (טענה שהמבקשת שוללת מכל וכל). המבקשת, באמצעות עו"ד גיא אופיר, טענה כי סגירת הדפים על-ידי פייסבוק נעשתה באופן שרירותי, מבלי שניתנה לה כל התראה או הזדמנות לתקן הפרה כזו או אחרת הנטענת על ידי פייסבוק.

נפסק: נדחתה טענת פייסבוק להיעדר יריבות, לאחר שנטענה בעלמא. סיכויי התובענה - מלבד העלאת טענות בדבר הפרת מסמכי המדיניות של פייסבוק, לא הציגה פייסבוק בשום שלב ראיות לקיומן של ההפרות הנטענות על-ידה. בשלב זה ובהיעדר ראיות אודות אותם תכנים שלכאורה אסור להפיץ, לא ניתן לדעת האם מלבד חשש בוצעה הפרה כלשהי המצדיקה סגירה גורפת של כל דפי המבקשת.

פייסבוק מתארת בטענותיה פעילות מתוכננת היטב, אך לא השכילה להציג מידע בדבר ההפרות הנטענות ולו בראשית ראיה, וזאת על אף שלכאורה מדובר בפעילות המתרחשת על-גבי 27 דפים ולאורך תקופה ממושכת. פייסבוק לא סיפקה תשובה משכנעת שיש בה כדי להבחין בין המקרה הנוכחי לבין מקרים קודמים בהם הוחזרו הדפים לפעילות מלאה. מעדות נציג המשיבות עולה שחלק מהפעולות שביצעה המבקשת, עליהן מלינה פייסבוק, עברו בפועל את אישורה של פייסבוק. פייסבוק מחזיקה בידה את כל המידע והראיות הנדרשות להוכחת טענותיה.

סיכויי התובענה בשלב זה עברו את הרף המינימלי הנדרש. ככל שטענות פייסבוק באשר להפרות שבוצעו נכונות, הרי שמדובר בהפרות המסכנות את פייסבוק ואת משתמשיה וסביר כי ביהמ"ש יהיה נכון לראות בהפרות מעין אלה הפרות יסודיות, שבצידן נתונה לפייסבוק הזכות לסגור דפים [עניין לן - ת"א 50870-05-15]. עם זאת, לא ניתן להתעלם מכך שפייסבוק לא הציגה ראיות להוכחת טענותיה. מנגד, המבקשת הניחה תשתית ראייתית לכאורה, המעלה כי סגירת הדפים נעשתה כהחלטה שרירותית, לאחר שהדפים כבר נבחנו בפעמים קודמות והושבו לפעילות מלאה.

מאזן הנוחות - סגירת הדפים עד להכרעה בתובענה העיקרית תסב למבקשת נזק. בהיעדר ראיות להפרות הנטענות, אין מקום להעדיף אפשרות עתידית של פיצוי על פני מתן סעד זמני שיאפשר למבקשת להמשיך בפעילותה. מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת. הבקשה התקבלה. פייסבוק תשיב את הדפים לפעילות מלאה עד ליום 5.2.2019.